Štítky - jizeran

1999 - Dalskabáty hříšná ves aneb zapomenutý čert

Toto divadlo jsme začali premiérou v Rakousích dne 10.4.1999 a končili derniérou 24.2.2000 po 13té repríze. Pro většinu z nás to byl 1. kontakt s prkny, které znamenají svět. Touto hrou jsme rozvířili poklidné vody kulturního ...

2001 - Ve sklepě je drak

Toto pohádkové představení jsme zahájili premiérou dne 5.5.2001 jak jinak než u nás v Rakousích a ukončili derniérou 25.5.2002 po 10té repríze. Na další divadlo po "dalskabátech" jsme se moc těšili, ale zároveň ...

2003 - Škaredá princezna

Pohádkové představení jsme začali premiérou dne 12.4.2003, kde jinde než v domácím prostředí (Rakousy) a ukončii derniérou 15.5.2004 6tou reprízou. Tato pohádka se líbila jak dětem, tak i dospělým. Zúčastnili jsme se přehlídky ...

2006 - Divotvorný klobouk

Premiéra se konala 22.4.2006 v Rakousích a končila se derniérou 26.5.2007 taktéž v Rakousích po 11té repríze. Tímto divadlem se přesouváme od pohádek k divadlům spíše pro dospělé. Hrajeme nejen v okolních vesnicích, ale i ve ...

2009 - Postel pro anděla

Veselé představení uveřejněné v premiéře v únoru 2009 v Rakousích zobrazuje život myslivecké rodinky s jejich radostmi i starostmi, které věrně připomínají situace dnešního života. Opět je proloženo zpěvem. S tímto ...

2012 - Potopa světa

Toto veselé představení jsme zahájili premiérou v Rakousích dne 11.2.2012 a 2x jsme vyprodali sál a ukončili derniérou dne 9.2.2013 opět v Rakousích. Postupně jsme s ním navštívili okolní i vzdálenější vesnice a města a všude ...

2015 - Světáci

Náš ochotnický soubor uvedl premiérou 28.března 2015 v Rakousích divadelní zpracování hry Zdeňka Podskalského a Vratislava Blažka " SVĚTÁCI " . Jedná se o známou televizní komedii doplněnou hudbou Antonína Šrajera a ...

2019 - Charleyova teta

23.února 2019 náš ochotnický spolek uvedl divadelní hru Brandona Thomase z roku 1892 s názvem "Charelyova teta".Pro velký zájem proběhla tři premiérová představení. Hra zaznamenala velký divácký úspěch. 

Brigády

Nejdřív práce, potom zábava...Občas je potřeba vymalovat, opravit či jinak zvelebit náš "stánek" nebo pomoci u nás v obci (stříhání a úprava stromů a keřů, mytí oken, hrabání..). Bez toho to prostě nejde. Obvzlášť ...

Divadlo

9.1.1999 to všechno začalo...sešli jsme se a začali s divadelní činností.V kulturním sále OÚ Rakousy, se konala první čtená zkouška hry "Dalskabáty". Na této zkoušce byli všichni budoucí herci ještě v rozpacích - ...

Dětský den

Pravidelně pořádaná akce pro děti a jejich rodiče či prarodiče s občerstvením. Příjemné odpoledne plné zábavných úkolů, soutěží a popř. hudby s tancem, které bývá organizováno na pláních v Rakousích, či jako ...

Dětský karneval

K této akci daly 23.3.1998 podnět maminky. Je to pravidelně pořádané zábavné odpoledne s občerstvením v překrásných maskách dětí (a nejen jich) plné soutěží a tanečků hlavně pro děti (ani jejich rodiče nezůstávají sedět ...

Lipno 2013

Výlet i s dětmi a výroční členskou schůzí spolku

Masopust

21.2.1998 se vydal ne cestu obcí tradiční průvod masek, který se v každé chalupě zastaví, zazpívá a provede v kole hospodyni či hospodáře. Potom je řádně pohoštěn (jídlem i pitím). Cestou tropí různé alotrie (hlavně ...

Masopust 1998

První masopustní průvod obcí dům od domu

Masopust 1999

Druhý ročník průvodu maškar po vsi

Masopust 2001

Tradiční průvod vesnicí v hojné účasti

Masopust 2002

Počasí nám přálo a bylo příjemně

Masopust 2003

Letošní průvod byl opět v hojném počtu

Masopust 2004

Průvod v hojném počtu a na sněhu

Masopust 2005

Průvod masek v hojném počtu

Masopust 2006

Průvod maškar v Rakousích

Masopust 2007

Průvod masek tentokráte za slunečného počasí

Masopust 2008

Tradiční průvod masek v hojném počtu

Ostatní činnost spolku Jizeran

Dále se spolupodílíme na údržbě a zvelebování obce (brigády) a pořádáme Setkání se staršími spoluobčany. 

Poslední smeč 1998

Foto volejbalistů a celkové atmosféry prvního ročníku turnaje - zvítězil FAS

Poslední smeč 2003

Stejně jako jarní, tak i podzimní turnaj vyhráli VELBLOUDI

První smeč 1999

Na jarní turnaj dorazilo 10 družstev - zvítězilo družstvo z Liberce

První smeč 2000

Již třetí tradiční volejbalový turnaj

Roloučení s prázdninami 2013

Zábavné odpoledne plné soutěží hlavně pro děti, ale nejen pro ně i s opékáním buřtů

Setkání starších spoluobčanů 2010

Posezení nejen místních starších lidí s občerstvením a kulturním programem

Sousedský bál

Je pravidelná akce pořádaná našim spolkem už od 31.1.1998, kdy to všechno začalo..Bez jakýchkoliv zkušeností jsme se do toho pustili a nebojím se říci, že obrovský úspěch této akce, který se  nesl celým údolím řeky ...

Sousedský bál 2008

Letošní bál byl plný hodnotných cen a to i živých

Společné výlety

Občas pořádáme výjezdní zasedání, či společné výlety převážně členů i s jejich rodinami (Chata perlička v Harachově, Svratka, Měřín, zájezd do sklípku..) a jiné na utužení kolektivu a společné relaxace.

Sportovní akce spolku Jizeran

Nejen zábavou, ale i sportem je člověk živ..tak vznikly různé sportovní akce (Volejbalový turnaj, Turnaj ve stolním tenise, Rakousecký plecháč, Sáňkařské závody, Tenisový turnaj..). Ze všech těchto akcí přetrvaly pouze ...

Stručná hitorie spolku Jizeran

14.1.1923 založili naši předkové – rodiče a prarodiče- ochotnický divadelní soubor „JIZERAN“.Z vyprávění těch, kteří spolek zakládali, jsme se dozvěděli,že k této činnosti přistupovali s nadšením, radostí, ...

Tenisový turnaj

Jedna z novějších akcí našeho spolku vznikla v roce 2008, pro velkou oblibu tohoto sportu. Pořádáme ji taktéž 2x ročně a to na jaře a na podzim. Tenisovou čtyřhru mužů a smíšených párů jsme postupně pro velký zájem ...

Volejbalový turnaj

Tradiční akce, kterou pořádáme 2x do roka na jaře - " PRVNÍ SMEČ" a na podzim - "POSLEDNÍ SMEČ"  začala 30.4.1998.Vždy se sejde prima parta lidí, kteří se mezi sebou utkají o vítězství putovního poháru ...

Vánoční zpívání

Setkání na ŠTĚDRÝ DEN u betléma v Rakousích nám při zpěvu vánočních koled za doprovodu trubačů pomáhá navodit tu správnou vánoční atmosféru - i když zrovna není sníh.

Vánoční zpívání 2002

Hojná účast na tradičním zpívání u betléma

Vánoční zpívání 2009

Krása okamžiku setkání na Štědrý den u Betléma

Zahrada u OÚ 2014

Zvelebení zahrady u OÚ v Rakousích

Úklid obce 2001

Údržbové práce ve vesnici po zimě

Činnost spolku Jizeran

Naše aktivity nejsou pouze v oblasti ochotnického divadla. Pořádáme také jiné kulturní akce, sportovní události a snažíme se abychom se my a ani lidi okolo nás nenudili.

Napište nám


CAPTCHA
1+1+1+1+1=