Štítky - kulturní činnost

Dětský den

Pravidelně pořádaná akce pro děti a jejich rodiče či prarodiče s občerstvením. Příjemné odpoledne plné zábavných úkolů, soutěží a popř. hudby s tancem, které bývá organizováno na pláních v Rakousích, či jako ...

Dětský karneval

K této akci daly 23.3.1998 podnět maminky. Je to pravidelně pořádané zábavné odpoledne s občerstvením v překrásných maskách dětí (a nejen jich) plné soutěží a tanečků hlavně pro děti (ani jejich rodiče nezůstávají sedět ...

Lipno 2013

Výlet i s dětmi a výroční členskou schůzí spolku

Masopust

21.2.1998 se vydal ne cestu obcí tradiční průvod masek, který se v každé chalupě zastaví, zazpívá a provede v kole hospodyni či hospodáře. Potom je řádně pohoštěn (jídlem i pitím). Cestou tropí různé alotrie (hlavně ...

Masopust 1998

První masopustní průvod obcí dům od domu

Masopust 1999

Druhý ročník průvodu maškar po vsi

Masopust 2001

Tradiční průvod vesnicí v hojné účasti

Masopust 2002

Počasí nám přálo a bylo příjemně

Masopust 2003

Letošní průvod byl opět v hojném počtu

Masopust 2004

Průvod v hojném počtu a na sněhu

Masopust 2005

Průvod masek v hojném počtu

Masopust 2006

Průvod maškar v Rakousích

Masopust 2007

Průvod masek tentokráte za slunečného počasí

Masopust 2008

Tradiční průvod masek v hojném počtu

Roloučení s prázdninami 2013

Zábavné odpoledne plné soutěží hlavně pro děti, ale nejen pro ně i s opékáním buřtů

Setkání starších spoluobčanů 2010

Posezení nejen místních starších lidí s občerstvením a kulturním programem

Sousedský bál

Je pravidelná akce pořádaná našim spolkem už od 31.1.1998, kdy to všechno začalo..Bez jakýchkoliv zkušeností jsme se do toho pustili a nebojím se říci, že obrovský úspěch této akce, který se  nesl celým údolím řeky ...

Sousedský bál 2008

Letošní bál byl plný hodnotných cen a to i živých

Společné výlety

Občas pořádáme výjezdní zasedání, či společné výlety převážně členů i s jejich rodinami (Chata perlička v Harachově, Svratka, Měřín, zájezd do sklípku..) a jiné na utužení kolektivu a společné relaxace.

Vánoční zpívání

Setkání na ŠTĚDRÝ DEN u betléma v Rakousích nám při zpěvu vánočních koled za doprovodu trubačů pomáhá navodit tu správnou vánoční atmosféru - i když zrovna není sníh.

Vánoční zpívání 2002

Hojná účast na tradičním zpívání u betléma

Vánoční zpívání 2009

Krása okamžiku setkání na Štědrý den u Betléma

Činnost spolku Jizeran

Naše aktivity nejsou pouze v oblasti ochotnického divadla. Pořádáme také jiné kulturní akce, sportovní události a snažíme se abychom se my a ani lidi okolo nás nenudili.

Napište nám


CAPTCHA
1+1+1+1+1=