Štítky - kulturní činnost

CMS

Dětský den

  Pravidelně pořádaná akce pro děti a jejich rodiče či prarodiče s občerstvením. Příjemné odpoledne plné zábavných úkolů, soutěží a popř. hudby s tancem, které bývá organizováno na pláních v Rakousích, či jako ...
CMS

Dětský karneval

  K této akci daly 23.3.1998 podnět maminky. Je to pravidelně pořádané zábavné odpoledne s občerstvením v překrásných maskách dětí (a nejen jich) plné soutěží a tanečků hlavně pro děti (ani jejich rodiče ...
CMS

Lipno 2013

Výlet i s dětmi a výroční členskou schůzí spolku
CMS

Masopust

  21.2.1998 se vydal ne cestu obcí tradiční průvod masek, který se v každé chalupě zastaví, zazpívá a provede v kole hospodyni či hospodáře. Potom je řádně pohoštěn (jídlem i pitím). Cestou tropí různé ...
CMS

Masopust 1998

První masopustní průvod obcí dům od domu
CMS

Masopust 1999

Druhý ročník průvodu maškar po vsi
CMS

Masopust 2001

Tradiční průvod vesnicí v hojné účasti
CMS

Masopust 2002

Počasí nám přálo a bylo příjemně
CMS

Masopust 2003

Letošní průvod byl opět v hojném počtu
CMS

Masopust 2004

Průvod v hojném počtu a na sněhu
CMS

Masopust 2005

Průvod masek v hojném počtu
CMS

Masopust 2006

Průvod maškar v Rakousích
CMS

Masopust 2007

Průvod masek tentokráte za slunečného počasí
CMS

Masopust 2008

Tradiční průvod masek v hojném počtu
CMS

Roloučení s prázdninami 2013

Zábavné odpoledne plné soutěží hlavně pro děti, ale nejen pro ně i s opékáním buřtů
CMS

Setkání starších spoluobčanů 2010

Posezení nejen místních starších lidí s občerstvením a kulturním programem
CMS

Sousedský bál

  Je pravidelná akce pořádaná našim spolkem už od 31.1.1998, kdy to všechno začalo..Bez jakýchkoliv zkušeností jsme se do toho pustili a nebojím se říci, že obrovský úspěch této akce, který se  nesl celým údolím ...
CMS

Sousedský bál 1999

Druhý sousedský bál
CMS

Sousedský bál 2005

Letošní bál byl hojně obsazen
CMS

Sousedský bál 2008

Letošní bál byl plný hodnotných cen a to i živých
CMS

Společné výlety

  Občas pořádáme výjezdní zasedání, či společné výlety převážně členů i s jejich rodinami (Chata perlička v Harachově, Svratka, Měřín, zájezd do sklípku..) a jiné na utužení kolektivu a společné relaxace.
CMS

Vánoční zpívání

  Setkání na ŠTĚDRÝ DEN u betléma v Rakousích nám při zpěvu vánočních koled za doprovodu trubačů pomáhá navodit tu správnou vánoční atmosféru - i když zrovna není sníh.
CMS

Vánoční zpívání 1998

První tradiční zpívání na Štědrý den
CMS

Vánoční zpívání 2000

První zpívání u BETLÉMA
CMS

Vánoční zpívání 2001

U Betléma a se sněhem
CMS

Vánoční zpívání 2002

Hojná účast na tradičním zpívání u betléma
CMS

Vánoční zpívání 2009

Krása okamžiku setkání na Štědrý den u Betléma
CMS

Činnost spolku Jizeran

  Naše aktivity nejsou pouze v oblasti ochotnického divadla. Pořádáme také jiné kulturní akce, sportovní události a snažíme se abychom se my a ani lidi okolo nás nenudili.