Štítky - výlety

CMS

Lipno 2013

Výlet i s dětmi a výroční členskou schůzí spolku
CMS

Společné výlety

  Občas pořádáme výjezdní zasedání, či společné výlety převážně členů i s jejich rodinami (Chata perlička v Harachově, Svratka, Měřín, zájezd do sklípku..) a jiné na utužení kolektivu a společné relaxace.